Poster

Echter we kunnen niet in een glazen bol kijken en weten dus niet hoe de situatie dan is met betrekking tot het coronavirus. We zullen daarom de komende tijd werken aan het draaiboek en eventuele alternatieven. In goed overleg met de gemeente en met de organisatie van de Kunstroute Gulpen-Wittem, welke in goed overleg is verschoven naar 2022, is gekozen voor 24 mei 2021.

Ook begrijpen we dat bijvoorbeeld poorthouders nu niet al willen aangeven of ze mee willen doen, ook voor hun is het gissen naar de situatie dan. We hebben daarom een tijdsplan gemaakt.

Eind 2020 zullen wij de poorthouders gaan bezoeken met de vraag of ze hun poort ter beschikking stellen en zullen wij vertellen hoe wij trachten te gaan zorgen dat alles volgens de geldende regels zal verlopen. We willen immers alleen het evenement organiseren als we er een goed en veilig gevoel bij hebben. Hierna weten we in grote lijnen welk draaiboek we kunnen gaan volgen en zullen we kunstenaars, partners etc. gaan informeren. Maar ook zullen we dan weer de vraag gaan stellen voor vrijwilligers.

We gaan voor een veilige editie, georganiseerd volgens de protocollen die dan zullen gelden voor grote evenementen. Als we dan onverhoopt tegen te grote hindernissen aanlopen in de organisatie, zullen we in het uiterste geval weer moeten annuleren.  Maar voor nu, samen tegen corona en samen op naar de 11de editie van De Poorten van Reijmerstok!

Heeft u in de tussentijd een vraag meldt u dan gerust bij het bestuur van de fanfare.

Noteer alvast 24 mei in uw agenda van 2021! Dan kan dat al niet meer misgaan!

Wij hopen dat iedereen gezond blijft en dat de volgende editie voor iedereen weer een feest mag worden.